Mieke BREYNE, Notaris te Ieper

 

Mieke BREYNE

Notaris te Ieper

Voor kinderloze alleenstaanden

Met kinderloze alleenstaanden bedoelen we personen die geen kinderen of partner hebben. Hiermee stellen wij ook de kinderloze personen gelijk met degene die feitelijk samenwonen met iemand. Feitelijk samenwonenden zijn immers geen wettelijke erfgenamen van elkaar. Om te weten wie het vermogen zal erven van de kinderloze alleenstaande, zal de notaris moeten kijken of de ouders, broers/zussen nog leven. Bij gebrek aan dichte familieleden, zou het wel eens kunnen dat de nalatenschap van de kinderloze alleenstaande verkregen wordt door verre familie, of misschien zelfs door mensen die hij of zij niet kent. Kinderloze alleenstaanden doen er dus goed aan om op voorhand na te denken over het lot van hun vermogen.

 

Schenken

De ouders komen (eventueel samen met de broers en zussen van de erflater) in aanmerking om te erven indien de erflater geen kinderen en geen wettelijk samenwonende partner of huwelijkspartner had. Indien de alleenstaande zonder kinderen zijn of haar vermogen niet aan zijn of haar overgebleven familie wil nalaten (bv. omdat de ouders kapitaalkrachtig genoeg zijn), dan moet er beroep gedaan worden op een schenking of een testament. Dit is ook zo indien de erflater zijn of haar feitelijk samenwonende partner wil bevoordelen. Hoewel feitelijk samenwonende partners geen wettige erfgenamen zijn, genieten ze wel van de voordelige erftarieven die de wettelijk samenwonende partners of echtgenoten genieten. Voorwaarde is dan wel dat de partners minstens één jaar bij elkaar inwoonden en een gemeenschappelijk huishouding voerden.

Wil de erflater –bij gebrek aan familie of feitelijk samenwonende partner- iets schenken aan een ver familielid (bv. een petekind) of een goede vriend, dan is de schenking zeker het overwegen waard. Op fiscaal vlak zijn de schenkingstarieven immers veel lager dan de successietarieven. De successietarieven “vreemden” zijn de hoogste tarieven. Schenkingen zijn echter onherroepelijk. Iemand die schenkt, moet dus zeker zijn dat hij- of zij nog voldoende middelen heeft om te voorzien in zijn of haar eigen levensonderhoud. Veel mensen voelen zich onzeker om zich bij leven te ontdoen van kapitaal, zelfs als een schenking een grote fiscale besparing zou kunnen opleveren aan de persoon die begunstigd wordt.

 

Duo-legaat

Mensen die niet zeker zijn of ze willen schenken en pas bij hun overlijden werkelijk iemand willen bevoordelen, kunnen werken met een testament. Iets nalaten aan een ver familielid of een vreemde via een testament kan voor deze laatste echter zeer duur uitvallen: de successietarieven “vreemden” zijn doorgaans hoog.

Vandaar dat vaak gewerkt wordt aan de hand van een duo-legaat. Bij een duo-legaat worden er twee begunstigden aangeduid: een ver familielid of verre vriend én een vzw/organisatie. Elk hebben ze een legaat, maar de vzw krijgt maar haar deel als zij naast zijn eigen verschuldigde belasting, ook de belasting van de eerste begunstigde betaalt. Op die manier ontvangt een vzw “iets” en het verre familielid of de vriend houdt er netto meer aan over, want hij of zij hoeft geen erfbelasting te betalen.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .